One-stop-shop

Vi tar fullt ansvar genom hela tillverkningskedjan

Med vår gjuteri- och bearbetningskompetens samt stora nätverk av kvalificerade underleverantörer kan vi ge teknisk support och ta fullt ansvar för hela tillverkningsprocessen, från prototyptillverkning och modellframtagning till leverans av kompletta sammansatta komponenter.

Modern maskinpark

Vi arbetar med såväl små som medelstora och stora serier.

Läs mer

Total casting concept

”Total casting concept” är ett begrepp som gjort KOCKUMS MASKIN känt. Det är ett för branschen unikt koncept som innebär att vi tar ett totalansvar för hela produktionskedjan. Som kund hos oss kan du i princip skicka dina specifikationer till oss så ordnar vi resten.

Totalansvar
Ett nära samarbete på ett tidigt stadium, garanterar god ekonomi och effektiv produktion. Oavsett om vi arbetar efter kundens eller egna specifikationer genomför vi alltid en noggrann konstruktions- och kontraktsgenomgång. Efter genomgången ska inte kunden behöva ägna mer tid åt en order. Leveransen ska komma med rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt antal med erforderlig service.

Vi köper vårt gjutgods från vår koncerns egna gjuterier samt från noga utvalda leverantörer i såväl Norden som övriga Europa.

Bearbetning och annan förädling av godset görs i vår fabrik i Kallinge. För lackering och andra kompletterande processer använder vi oss av ett nätverk av kompetenta samarbetspartners.

Vi arbetar med såväl små som medelstora och stora serier. Vår produktionsutrustning lämpar sig bäst för vikter upp till 60 kilo. Materialet är till största delen järngjutgods (grå- och segjärn).

The process

KOCKUMS MASKIN i siffror

Omsättningen är ca 165 miljoner kronor och antalet anställda ca.80. Våra kunder är alltifrån mindre verkstadsindustrier till globala fordonstillverkare.


Av det vi tillverkar är:

shutterstock_2052646559_komp

26% komponenter till lätta fordon
shutterstock_1508443502_komp

12% komponenter till tunga fordon
shutterstock_1848489349_komp

26% komponenter till marina sektorn
shutterstock_1021023376_komp

20% komponenter till entreprenad fordon
shutterstock_2181370225_komp

11% komponenter till materialhantering
shutterstock_1923229541_komp

5% komponenter till jordbruksindustrin
Din certifierade partner

Certifieringar