Våra certifikat

KOCKUMS MASKIN använder certifierade ledningssystem och arbetar aktivt med att kontinuerligt förbättra systemen till nytta för KOCKUMS MASKIN, våra kunder och andra intressenter.

IATF 16949
ISO 14001
ISO 9001
EcoVadis
Close Open IATF 16949

IATF 16949

IATF 16949 är en globalt använd standard inom kvalitetssäkring och ledning, och är den enda standard som erkänns av de flesta OEM-tillverkare inom fordonsindustrin. Alla krav i kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 ingår i IATF 16949, som följaktligen är fordonsindustrins överbyggnad enligt ISO 9001.
IATF 16949-certifiering kan erhållas av en organisation som är aktivt engagerad i produktion, processer och montering i fordonsförsörjningskedjan.
KOCKUMS MASKIN är IATF 16949 certifierad och uppfyller därmed kraven i båda standarderna.
Certifieringen innebär att KOCKUMS MASKIN genom sin kvalitetspolicy och kvalitetsledningssystem säkerställer efterlevnad av biltillverkarnas strikta krav på att arbeta systematiskt för att minska variation och slöseri i processer, för dokumentation, för att säkerställa spårbarhet och att produktkvaliteten ständigt möter kundens krav och förväntningar.

Ladda ned certifikat

 
IATF-16949_
Close Open ISO 14001

ISO 14001

KOCKUMS MASKIN är ISO 14001-certifierad. Certifieringen innebär att KOCKUMS MASKIN genom sitt miljöledningssystem säkerställer efterlevnad av gällande lagstadgade miljökrav och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar i syfte att minimera miljöpåverkan.
Detta görs genom att KOCKUMS MASKIN utför nödvändig riskhantering och miljökartläggning. Detta inkluderar att förstå och vidta åtgärder avseende de potentiella miljökonsekvenserna från de aktiviteter och tjänster som KOCKUMS MASKIN utför samt de produkter KOCKUMS MASKIN tillverkar. KOCKUMS MASKIN har därmed fastställt en miljöpolicy och miljömål och är skyldig att dokumentera hur miljöförhållandena hanteras och att nödvändiga kontrollåtgärder har genomförts.

Ladda ned certifikat

 
ISO-14001-2024-04-30_
Close Open ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 är en certifiering av vårt kvalitetsledningssystem, vilket visar vårt engagemang för konsekvens, ständiga förbättringar och kundnöjdhet.
För många är certifieringen synonymt med kvalitet och effektiv förvaltning i kombination med strukturerad kunddialog.
Standarden är baserad på ett antal kvalitetsledningsprinciper, med ett kontinuerligt fokus på kunder, motivation och engagemang från företagsledningen,
processinställning och förbättringar. Med certifieringen har vi alltså åtagit oss att öka effektiviteten och minska antalet produktfel.

Ladda ned certifikat

 
ISO-9001-2015_
Close Open EcoVadis

EcoVadis

EcoVadis anses vara världsledande inom sitt område och är erkänt för sina grundliga och detaljerade analyser av företags hållbarhet baserat på en mängd olika kriterier inom klimat, miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och upphandling. Under 2023 har hela BIRN-koncernen fått vår EcoVadis-certifiering förnyad.
Resultatet av certifieringen har utvärderats utifrån våra insatser inom E-, S- och G-områdena, där vi har lyckats kartlägga våra avfallsströmmar inom E-området, utbildat våra medarbetare i energioptimering och förbättrat energieffektiviteten genom teknik- och utrustningsuppgraderingar. Inom S-området har vi bland annat sett över utrustning med avseende på säkerhet och infört ett erbjudande om hälsokontroller till medarbetarna. 
Inom G-området har vi bland annat etablerat ett visselblåsarsystem och uppmärksammats för hög IT-säkerhet.

 
EcoVadis

Våra policy

Kvalitetspolicy

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Miljöpolicy

Läs mer

Code of Conduct

Läs mer

Vi tar ansvar

På KOCKUMS MASKIN arbetar vi proaktivt för att minska den negativa miljöpåverkan som är kopplad till vår verksamhet.
 
Kontakt

Tillverkare runt om i världen litar på att vi tar fram det bästa i sina mest kritiska delar – och vi är redo att förtjäna ditt förtroende.

Carljohan Carlberg, Key Account Manager

Låt oss prata