BIRN Group noterade tillväxt under 2022 trots höga energipriser och materialbrist. Därför råder en försiktig optimism inom BIRN-koncernen och ledningen ser nu fram emot att bygga vidare på den nya koncernstrategi som lanserades tidigare i år med fokus på hållbarhet, ökad kommersiell medvetenhet och medarbetarnas välbefinnande.

BIRN Groups intäkter växte från 1,2 miljarder till över 1,5 miljarder DKK förra året, medan vinsten före skatt växte till 35 miljoner jämfört med 8 miljoner DKK föregående år. Det egna kapitalet steg under samma period till 458 miljoner DKK, med en soliditet på 53,4 procent.

BIRN Group och dess företag BIRN, TASSO och ULDALL i Danmark, samt BIRN Germany, KOCKUMS MASKIN i Sverige och TASSO BERNAREGGI i Italien hade ett utmanande år på grund av stigande energipriser och brist på råvaror. Med tanke på dessa omständigheter är resultatet tillfredsställande, anser BIRN Groups VD, Claus Beier:

– Med tanke på de stigande priserna på el och gas i kombination med minskad tillgänglighet och fluktuationer i järnskrotpriserna är utvecklingen i årsredovisningen över lag positiv. Som ett svar på de många prisökningarna har vi varit tvungna att kontinuerligt justera våra priser, vilket naturligtvis har bidragit till intäktsökningen. De positiva resultaten har främst uppnåtts genom koncernens dotterbolag, samtidigt som vi upplever resultatet på vårt huvudkontor i Holstebro som otillfredsställande.

BIRN Group lanserade en ny strategi tidigare i år, med hållbarhet, ökad kommersiell medvetenhet och medarbetarnas välbefinnande som nyckelelement.

– Vi har redan börjat skörda de första frukterna av vår nya strategi, till exempel i vår senaste medarbetarundersökning, som speglade en hög nivå av välbefinnande i alla våra företag. Men vi har också höga ekonomiska förväntningar och vi räknar med en vinsttillväxt på runt 30 procent redan nästa år, säger Claus Beier.

Hållbarhet som ekonomisk hävstång
De höga ekonomiska förväntningarna kommer enligt Claus Beier att realiseras genom ökat fokus på hållbarhet. BIRN Group är en pålitlig leverantör till några av de största företagen i Europa, särskilt inom lastbils- och järn- och maskinindustrin, och flera kunder kommer att behöva följa de nya EU-kraven för hållbarhetsrapportering redan nästa år. BIRN Group har därför inlett en större översyn av koncernens produktioner för att samla in data och bistå kunder med kommande dokumentationskrav.

– Kravet på dokumentation blir ständigt hårdare och i framtiden kommer hållbarhetsdokumentation att bli en ny parameter som vi ska mätas på. Hållbarhet är alltså också ett område där vi kan differentiera oss och vi har därför, före resten av vår bransch, börjat lägga upp datainsamling i våra produktioner, vilket gör att vi kan göra livscykelanalyser av våra produkter, säger Claus Beier och tillägger att BIRN Group är långt framme i denna process och snart kommer att kunna ta fram de första livscykelanalyserna.

Datainsamlingen ska också hjälpa koncernens företag att lokalisera de områden i produktionen som har störst potential för CO2-reduktion:

– Gjuttillverkning är en energikrävande process, och det är vi medvetna om. Därför arbetar vi ständigt med att optimera vår energiförbrukning och återvinna våra material så att vi kan minska vårt klimatavtryck, avslutar Claus Beier.För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Group CEO Claus Beier, BIRN, mobil +45 2923 1227 och e-mail: cbe@birn.dk

 

Senaste uppdateringarna

KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023
KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023
28 juni, 2024

Med en omsättningsökning på 16 procent från 2022 till 2023 har maskinbearbetning och gjutjärnsleverantören KOCKUMS MASKI...

Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN
Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN
29 maj, 2024

Få människor har arbetat inom så många olika områden hos den svenska gjutgodsproducenten KOCKUMS MASKIN som Mikael Nilss...

BIRN Group publicerar hållbarhetsrapport för 2023
BIRN Group publicerar hållbarhetsrapport för 2023
6 maj, 2024

För andra året i rad publicerar BIRN Group, som KOCKUMS MASKIN är en del av, en hållbarhetsrapport för hela BIRN Group. ...