För andra året i rad publicerar BIRN Group, som KOCKUMS MASKIN är en del av, en hållbarhetsrapport för hela BIRN Group. Hållbarhetsrapporten för 2023 är strukturerad enligt områdena Environment (E), Social (S) och Governance (G) för att ge den bästa helhetsbilden av var vi står som företag och koncern i förhållande till klimat-, miljö-, social- och governance-initiativ, som alla måste stödja EU:s kommande krav på hållbarhetsrapportering.

Ökade krav och förväntningar på hållbarhet
KOCKUMS MASKIN och BIRN Group kommer att omfattas av EU:s krav på hållbarhetsrapportering från och med 2026, men redan nu ser vi att kraven och förväntningarna på hållbarhet ökar från våra kunder. Därför ägnade vi en del av 2023 åt att samla in data och förbereda EPD:er för de gjutjärnselement som används i våra kunders färdiga produkter.

- Data har varit i fokus i rapporten för 2023, vilket gör det möjligt för oss att fatta de bästa och mest effektiva besluten när det gäller hållbarhet. Vi letar ständigt efter möjligheter att optimera hur vi använder energi i våra företag, säger Claus Beier, Group CEO för BIRN Group.

På KOCKUMS MASKIN har vi infört ett nytt system för att minska antalet fel och förbättra processerna. Det har gjort det möjligt för oss att återvinna alla järnspån från våra bearbetningsprocesser och återvinna skärolja från maskinerna och därmed halvera vår oljeförbrukning.

- Vårt nya processystem är ett bra exempel på hur vi på KOCKUMS MASKIN kontinuerligt arbetar med att förbättra vår energi- och resursförbrukning till gagn för våra kunder samt miljö och klimat, säger vår VD Johan Brengesjö.

Välbefinnande och arbetsglädje är högt prioriterat
Glada och nöjda medarbetare är avgörande för att KOCKUMS MASKIN ska kunna driva en framgångsrik verksamhet.

Vi upprätthåller och utvecklar därför vårt starka fokus på välbefinnande och arbetsglädje för alla våra medarbetare, bland annat genom vår årliga medarbetarundersökning.

- På KOCKUMS MASKIN går medarbetarnöjdhet och produktivitet hand i hand. Det är därför vi vill skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas och må bra, avslutar Johan Brengesjö.

Läs BIRN Groups hållbarhetsrapport 2023
Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete inom klimat, socialt ansvar och bolagsstyrning i hållbarhetsrapporten 2023:

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Senaste uppdateringarna

KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023
KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023
28 juni, 2024

Med en omsättningsökning på 16 procent från 2022 till 2023 har maskinbearbetning och gjutjärnsleverantören KOCKUMS MASKI...

Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN
Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN
29 maj, 2024

Få människor har arbetat inom så många olika områden hos den svenska gjutgodsproducenten KOCKUMS MASKIN som Mikael Nilss...

BIRN Group publicerar hållbarhetsrapport för 2023
BIRN Group publicerar hållbarhetsrapport för 2023
6 maj, 2024

För andra året i rad publicerar BIRN Group, som KOCKUMS MASKIN är en del av, en hållbarhetsrapport för hela BIRN Group. ...