Vi har precis publicerat vår allra första hållbarhetsrapport som omfattar alla BIRN-koncernens bolag. Rapporten är därmed ytterligare ett steg mot en mer hållbar affärsmodell för hela koncernen.

Enligt rapporten har vi inom BIRN Group kommit en bra bit på väg med den strategiska satsningen på hållbarhet som lanserades tidigare i år. Trots ökad produktion av gjutjärn lyckades flera av våra bolag under förra året minska energiförbrukningen, bland annat naturgas- och elförbrukningen, och vissa företag påbörjade även övergången till förnybar energi.

- Vi bygger återigen vidare på vår ledande position genom att göra hållbarhet till ett strategiskt område. Detta vittnar om de stora ambitioner vi har i BIRN-koncernen, och det kommer också att hjälpa oss att möta de ökande krav vi ställs inför som leverantör från våra kunder inom hållbarhet och socialt ansvar, säger vår koncernchef, Claus Beier.

Kundernas behov i fokus
Vår utgångspunkt är våra kunders behov. Och eftersom ny EU-lagstiftning kommer att träda i kraft från 2024 och ställa högre krav på företagens hållbarhetsrapportering, vill vi hjälpa våra kunder att följa den nya lagstiftningen.

– I och med de nya EU-kraven blir hållbarhet en konkurrensparameter, och det är ett område där vi ser en möjlighet att differentiera oss på marknaden, till exempel genom att erbjuda produktspecifika EPD:er (Environmental Product Declarations) till våra kunder, vilket vi räknar med att kunna erbjuda redan under detta år. Våra företag är också bland de föredragna utvecklingspartnerna, så vårt fokus på hållbarhet kommer också att stärka oss avsevärt när det gäller rådgivning, säger Claus Beier.

Cirkulärt tänkande
BIRN Group ligger redan långt framme inom cirkulär ekonomi och bland annat består en stor del av koncernens gjutjärn idag av återvunnet material.

- Det cirkulära tankesättet är djupt rotat i allt vi gör. Till exempel består 93 procent av det material som används för att producera gjutjärn vid vårt gjuteri i Holstebro av återvunnet material. Så man kan lugnt säga att återvinning och resursoptimering är en del av vårt DNA, avslutar Claus Beier.

BIRN-gruppen tar också ansvar på det sociala området. Detta underströks nyligen i vår medarbetarundersökning.

I hållbarhetsredovisningen hittar du flera goda exempel på hur våra bolag tar ansvar för sina medarbetare och bidrar till den sociala utvecklingen inom dom lokala områden som de är en del av.

Läs vår hållbarhetsrapport
Vill du läsa mer om vårt arbete med hållbarhet, cirkulär ekonomi och socialt ansvar? Du kan läsa mer om hållbarhet här.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Group CEO Claus Beier, BIRN, mobil +45 2923 1227 och e-mail: cbe@birn.dk
  • Presservice: Anders Bo Andersen, mobil +49 2869 8307 och e-mail: anders@publicity.dk

 

Senaste uppdateringarna

KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023
KOCKUMS MASKIN levererar ett tillfredsställande resultat för 2023
28 juni, 2024

Med en omsättningsökning på 16 procent från 2022 till 2023 har maskinbearbetning och gjutjärnsleverantören KOCKUMS MASKI...

Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN
Mikael Nilsson går i pension efter 42 år på KOCKUMS MASKIN
29 maj, 2024

Få människor har arbetat inom så många olika områden hos den svenska gjutgodsproducenten KOCKUMS MASKIN som Mikael Nilss...

BIRN Group publicerar hållbarhetsrapport för 2023
BIRN Group publicerar hållbarhetsrapport för 2023
6 maj, 2024

För andra året i rad publicerar BIRN Group, som KOCKUMS MASKIN är en del av, en hållbarhetsrapport för hela BIRN Group. ...